Vareoversigt med montage dele


I løbet af 2012 steg antallet af solcelleanlg i Danmark fra ca. 5000 til ca. 61.000 oplyser energinet.dk. Dette gælder både private. offentlige og erhvervsmæssige anlæg.


Ifølge en rapport fra beredsskabsstyrelsen blev 40.000 af solcelleanlægne opsat på tag/bygninger.


Der er fordele og ulemper ved at opsætte solceller på tag. Den store fordel er at det ikke tager noget plads frem for solceller placeret på jorden.

Ulemperne er tvært om at mange ikke får det fulde udbytte ud af deres solceller da de gerene skal pege direkte mod syd og hæge med 32o. Derudover kan der være komplikationer omkring hvor vidt taget kan holde og faren ved brand.


AC Produkter opstiller i samarbejde med solcelleleverandøre, solcelleanlæg der er placeret på jorden.

AC Produkter står for fundamentet og stativet til solcellerne, og leverer en miljø- samt økonomivenlig løsning i form af jordspydsløsninger. Læs mere her. Klik her for at finde en refferenceliste over vores anlæg


Download denne pdf fil for at finde vores fuld sortiment.